Mind the gap 2013

Launch and performance in Museum Dhondt-Dhaenens, Deurle

Sinds 2008 werken Dolores Bouckaert en Griet Dobbels samen aan het project Mind the gap. De titel van hun project slaat op de kloof die gaapt tussen hen in, tussen de werelden die beiden elke dag scheppen door middel van hun werk. Die kloof is, zoals ze het zelf verwoorden, een niemandsland. Het aftasten van die kloof en het zoeken naar mogelijk-heden om deze te overbruggen, vormen voor beide kunstenaars de uitdaging voor Mind the gap. De twee zeer verschillende intuïties zorgen voor heel diverse creatieve impulsen. Mind the gap is zo een uitdijend dialoog zonder finaliteit voor ogen. Uit het één kon en kan altijd weer iets daaropvolgend ontstaan: een performance, een fotoreeks, een collage, een installatie, een reis, een video, een boek, een tentoonstelling. Door niet voor het compromis tussen twee artistieke visies te kiezen, maar integendeel de visie van de ander te gebruiken als uitdager voor de eigen visie, wordt een ongedwongen en onvoorspelbaar creatief spel mogelijk.

De editie Mind the gap is gerealiseerd
in een beperkte oplage van 300 exemplaren,
exclusief voor de Vrienden
van het Museum Dhondt-Dhaenens
en kwam tot stand met de genereuze steun van Fotorama & Galerie Jan Dhaese.