Els Vermeersch, Compagnon d’Art

 
Traveller, there is no way to travel, only travelling.’
(Luigi Nono, Italian composer, 1924-1990)

 

Compagnon d’Art is based on the conviction that it is possible to join forces and combine strengths. A ‘compagnon’, or companion, is someone who shares another person’s drive and sense of adventure, while helping them to realise their goals. How can we cooperate more effectively and sustainably in the art world? Why don’t we join forces, instead of splitting up and doing everything on our own? How do we find the answers to the multitude of questions that are fired at an artist on a daily basis? How can we sharpen the focus on the artwork itself while also supporting the context? How do we make our mark in an ever-changing art field? Today, the demand for art is high. Yet exhibition spaces are disappearing. Different kinds of galleries are being established. The time is ripe for the discovery and development of new models.

 

‘Reiziger er is geen weg, de weg ontstaat tijdens de reis.’
(Luigi Nono, Italiaanse componist 1924-1990)

 

Compagnon d’Art is ontstaan vanuit de overtuiging dat het mogelijk is om krachten te bundelen en sterktes te verbinden. Een compagnon is iemand die de gedrevenheid, de zin voor avontuur en de doelstellingen van iemand anders deelt en helpt realiseren. Hoe kunnen we op een doeltreffende en duurzame manier beter samenwerken in de kunstwereld? Hoe kunnen we krachten bundelen in plaats van opnieuw over te gaan tot het hyperindividuele splijtwerk? Hoe kunnen we zoeken naar antwoorden op een veelvoud van vragen die dagelijks op een kunstenaar afgevuurd worden? Hoe kunnen we de focus op het kunstwerk zelf verscherpen en de context ondersteunen? Hoe kunnen we ons inschrijven in een kunstenveld in verandering? Kunst wordt op vandaag sterk bevraagd. Toonplekken verdwijnen. Nieuwe vormen van galerijen ontstaan. De tijd is rijp om nieuwe modellen te zoeken en vorm te geven.